Международна конференция в Свищовската академия представи резултатите от Проект № 2018-1-BG01-KA202-047867, финансиран от ЕК по Програма Еразъм +

Международна конференция се проведе на 27.05.2021 г. в Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов”, с цел представяне на резултатите по Проект № 2018-1-BG01-KA202-047867 „ECVET based further VET training to support the enhancement of entrepreneurship skills of young people and micro-SMEs via management accounting“, финансиран по Програма Еразъм + на Европейската комисия. Сред официалните гости на международното събитие бяха ректорът на Свищовското висше училище – проф. д-р Марияна Божинова, зам.-кметът на Община Свищов – д-р Анелия Димитрова, директорът на Дирекция „Бюро по труда” – Емилия Захариева, предприемачът от Белгия и партньор по проекта – Карел ван Исакер, експертите от Згура-М, България, партньор по проекта – Василка Събева и Петя Грудева.

Участие в събитието по разпространение на резултатите от Проекта взеха: експерти от Община Свищов и Дирекция „Бюро по труда” гр. Свищов; зам.-директорът и педагогическия състав на Професионалната държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев” гр. Свищов; директорът и педагогическия състав на Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов” гр. Свищов; представители на Средно училище „Димитър Благоев” и Средно училище „Николай Катранов”, гр. Свищов; експерти от Центрове за професионално обучение, лицензирани към НАПОО; предприемачи от малкия и среден бизнес; други заинтересовани безработни или заети лица.

В първата панелна сесия, ръководителят на проекта – доц. д-р Христо Сирашки, представи пред участниците съдържанието на проекта и резултатите от неговото изпълнение. Той изтъкна, че с договор № 2018-1-BG01-KA202-047867 между Центъра за развитие на човешките ресурси, като номинирана агенция на Р България на ЕК по Програма Еразъм +, и Стопанска академия „Д. А. Ценов” гр. Свищов, като координатор (бенефициент), е отпусната финансова подкрепа в размер на 206 449 EUR за изпълнението му при продължителност от 24 месеца (по-късно е одобрено удължаване със 6 месеца) за времето от 17.12.2018 г. до 16.06.2021 г. Доц. Сирашки посочи, че проектните дейности се изпълняват в съответствие с изискванията на Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”, сектор „Професионално образование и обучение” и в партньорство с: Gazi University, Турция; Zgura-M, България; PHOENIXKM BVBA, Белгия; Еlectronic Compass, Гърция. Целевите групи по проекта са: безработни лица и неквалифицирани амбициозни предприемачи (със специален акцент върху жените предприемачи); предприемачи, претърпели провал в дейностите си до сега; лица със статут на бежанци/ имигранти; лица в социално неравностойно положение.

При реализиране на проекта са разработени следните интелектуални продукти:

  • ИР1: Курс за обучение по Управленско счетоводство, базиран на ECVET, предназначен за обучителни центрове, в т.ч.: учебен план за учители /учащи, ECVET базирани; наръчник за учители/обучители с указания как да провеждат курса; пилотно обучение на млади предприемачи; терминологичен речник; инструментариум за самооценка;
  • ИР2: Мобилно приложение за обучение, основано на модулен подход и казуси, в т.ч.: подробно съдържание за учебния курс; речник на термините; инструмент за самооценка; он-лайн инструменти за управленско счетоводство;
  • ИР3: Доклад за педагогическо въздействие и добри практики, в т.ч.: доклад за педагогическо въздействие и най-добри практики с представени най-добри практики от пилотната дейност, групирани по държави.

Гостът от Белгия и партньор по Проекта – Карел Ван Исакер, представи пред участниците успешни практики при подкрепа на младите предприемачи в Белгия. Специално място в презентацията му бе отделено на устойчивостта на интелектуалните резултати от Проект № 2018-1-BG01-KA202-047867. Събитието продължи с демонстрация на ИР2 Мобилно приложение и обучителна платформа по Проекта, направена от Василка Събева – експерт в Згура-М ЕООД, България – партньор по проекта.

Втората панелна сесия премина в дискусия за осигуряване на устойчивост и бъдещо прилагане на интелектуалните резултати по Проекта. В дискусията активно участваха, както бенефициента и партньорите, така и представители на Дирекция „Бюро по труда” гр. Свищов, Центрове за професионално обучение, професионални гимназии, предприемачи, безработни и заети лица.

Международният форум по разпространение на резултатите от Проект № 2018-1-BG01-KA202-047867 завърши с коктейл с индивидуални пакети. Всеки от участниците получи дисеминационни материали и сертификат за участие.

Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате да използвате бисквитки. повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close