Представяне на проекта Coach@Work по време на кръгла маса, организирана от Българското Министерство на Труда и Социалната Политика

Напоследък социалното предприемачество се превръща в гореща тема и заема водещо място в дневния ред на българското правителство. През юли 2017 г. Министерството на труда и социалната политика, в сътрудничество с Националната федерация на работодателите на инвалиди организира поредица от кръгли маси за популяризиране на модела на социалното предприемачество, в опит да събере обратна информация по нов проектозакон, регламентиращ правната рамка на социалното предприемачество в България.

Екипът на Згура-М беше поканен като гост-лектор на кръгла маса, организирана в гр. Хасково на 18 юли 2017 г. заради дългогодишния си опит и текущите проекти по темата. Петя Грудева и Славейко Славков направиха презентация на тема: „Връзката между професионалното образование и обучение и социалното предприемачество“. Основната част от презентацията беше посветена на проекта C@W и неговите резултати.

В рамките на презентацията те подчертаха резултатите, постигнати от четиримата български партньори по отнопение на въвеждането на модела на подкрепена заетост в България като услуга, предоставяна на свободния пазар на труда. Обучителната програма за квалификация на консултантите по подкрепена заетост беше представена подробно заедно със изготвените EQAVET единици резултати от учене. Значимостта и приноса на модела на подкрепена заетостта бе призната  и от заместник-министъра на труда и социалната политика г-жа Султанка Петрова, която беше сред специалните гост-лектори на събитието. Тя заяви, че чрез подкрепената заетост много хора с увреждания ще могат да разпознаят силните си страни и ще могат да ги превърнат в конкурентни предимства пред бъдещите си работодатели или бизнес партньори. Сред останалите официални гости бяха кметът на град Хасково и заместник-обласния управител на област Хасково. На събитието присъстваха повече от 70 експерти – социални предприемачи, представители на НПО, професионалисти от публичния сектор, мениджъри човешки ресурси, работодатели на хора с увреждания и други.

Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате да използвате бисквитки. повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close