КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ОБУЧИТЕЛИ

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ОБУЧИТЕЛИ

за включване в работна визита в рамките на проект № 2011-1-TR1-LEO04-24538 „Включване чрез Информационни и Комуникационни Технологии“(Connect with ICT), организиран от консултантска компания „ЗГУРА-М“ ЕООД.

Кандидатите за включване в курса трябва да отговарят на следните изисквания:

 1. Лица в трудоспособна възраст между 18 и 55 години, завършили висше образование в областта на обучението на лица със специални образователни потребности.
 2. Необходим е минимум 2 години трудов опит в обучение по ИКТ  и рехабилитация на лица с увреждания.
 3. Отлични компютърни умения и помощни компютърни технологии.
 4. Добра обща култура.
 5. Добри  умения за общуване.
 6. Способност за работа в група.
 7. Висока мотивация за обучение и коопериране в професионална и динамична среда;
 8. С предимство са кандидати, които в момента упражняват професия, свързана с предоставяне на обучителни и рехабилитационни услуги на лица с увреждания.

Работната визита ще се проведе в Турция (20-23 Март 2013г.) на разноски, поети от финансиращата програма „Леонардо да Вини“ („Учене през целия живот’).  Лицата,  желаещи да се включат следва да отговарят на следните критерии:

 • Да притежават умения за работа в международна среда.
 • Да могат да комуникират свободно на Английски език (работен език на проекта)

Процедура за подбор:

Необходими документи:

 1. Заявление
 2. Кратко мотивационно писмо в свободен текст.

Участниците ще бъдат подбрани от сформирана тричленна комисия на база на подадените документи и последващо персонално интервю с всеки кандидат за установяване на степента на мотивация и ангажираност за включване в работната визита.

Обучението е напълно безплатно благодарение на програма „Леонардо да Винчи“ на Европейската Комисия и ЗГУРА-М ЕООД.

Краен срок за подаване на документи: 12 Март 2013г.

За контакт с нас: projects@zgura-m.eu или на тел. 032 / 62 88 90

За повече информация относно проекта: www.co-ict.aimcy.eu


РЕЗУЛТАТИ:

На базата на подадените кандидатури на 14 Март 2013г. се събра специално сформирана комисия с председател г-жа Мария Горанова-Вълкова (Управител на ЗГУРА-М ЕООД) и взе следното решение:

Удобрява за участие следните кандидатури:

 1. Анна Ройдева – Специален педагог
 2. Деян Славов – Специален педагог

Екипът на ЗГУРА-М благодари на всички участници.

Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате да използвате бисквитки. повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close