КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ОБУЧАЕМИ

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ОБУЧАЕМИ

за включване в обучителен курс за „Основни компютърни умения“ в рамките на проект № 2011-1-TR1-LEO04-24538 „Включване чрез Информационни и Комуникационни Технологии“(Connect with ICT), организиран от консултантска компания „ЗГУРА-М“ ЕООД.

Кандидатите за включване в курса трябва да отговарят на следните изисквания:

 1. Лица в трудоспособна възраст между 18 и 55 години, завършили средна или по-висока образователна степен.
 2. Добра обща култура.
 3. Добри комуникационни способности и умения за общуване.
 4. Способност за работа в група.
 5. Желаение за придобиване на специфична професионална подготовка в областта на употребата на компютър, ползване на интернет, текстообработваща програма, социални мрежи и средства за онлайн комуникиране; международното и междукултурно развитие;
 6. Висока мотивация за обучение в професионална и динамична среда;
 7. Приоритетна целева група на обученията са лица с физически увреждания и лица над 50 години;
 8. С предимство са кандидати с мотивация за продължаване на обучението за придобиване на висше образование и с цел по-добра реализация на пазара на труда.

Част от обучетелния процес ще се проведе във Франция (Ноември 2012)  на разноски поети от финансиращата програма.  Лицата,  желаещи да се включат следва да отговарят на следните критерии:

 • Да притежават умения за работа в международна среда.
 • Да могат да комуникират свободно на Английски език (работен език на проекта)

Процедура за подбор:

Необходими документи:

 1. Заявление
 2. Кратко мотивационно писмо в свободен текст.

Участниците ще бъдат подбрани от сформирана тричленна комисия на база на подадените документи и последващо персонално интервю с всеки кандидат за установяване на степента на мотивация и ангажираност за включване в курса.

Краен срок: 30 Октомври 2012г.

Обучението е напълно безплатно благодарение на програма „Леонардо да Винчи“ на Европейската Комисия и ЗГУРА-М ЕООД.

За контакт с нас: projects@zgura-m.eu или на тел. 032 / 62 88 90

За повече информация относно проекта: www.co-ict.aimcy.eu


РЕЗУЛТАТИ:

На базата на подадените кандидатури на 01 Ноември 2012г. се събра специално сформирана комисия с председател г-жа Мария Горанова-Вълкова (Управител на ЗГУРА-М ЕООД) и взе следното решение:

Удобрява за участие следните кандидатури:

 1. Атина Тодорова
 2. Йовка Янакиева

Екипът на ЗГУРА-М благодари на всички участници.

Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате да използвате бисквитки. повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close