TIEREF

TIEREF – Приобщаващо образование за деца бежанци

592142-EPP-1-2017-1-TR-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Начална дата: 15/01/2018г.
Крайна дата: 14/01/2021г.

Проектът има за цел да укрепи училищата във всички страни партньори и извън тях в образованието на децата с бежански произход чрез разработване на:

база данни за използваеми и споделяни учебни материали за улесняване на приобщаващото образование за децата мигранти

онлайн съвместен портал за обмен и ресурсно хранилище

въвеждане на обучение за партньорска подкрепа като новаторски метод за насърчаване на приобщаващото образование

онлайн инструмент за оценка на методологията за предварително признаване и валидиране на резултатите от обучението, получени по време на учебния процес

бяла книга за приобщаващо образование за децата бежанци, въз основа на резултатите от проекта.

Уебсайт: http://www.teachref.eu/

Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате да използвате бисквитки. повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close