T-EST

T-EST – Трансфер на инструментариум за осигуряване на подкрепена заетост

Продължителност на проекта: 01.11.2012 до 31.12.2014.
Една от ключовите цели на Европейската Стратегия за хората с увреждания за периода 2010-2020 г. е да предостави на хората с увреждания пълен достъп до образованието и пазара на труда. Но в много европейски страни все още липсва подходяща и надеждна концепция за решение на пролема. Проектът T-EST се трансферира точно с тази цел – да се приложи добре разработената и успешна концепция за ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ.

Проектът по трансфер на иновации T-EST е базиран на набор от инструменти за планиране и осъществяване на подкрепена заетост. Основната идея стояща зад концепцията е да се позволи пълен достъп до пазара на труда и до професионално обучение на хората с увреждания. T-EST се съсредоточава върху България, Румъния и Турция, тъй като подкрепена заетост в тези страни почти не съществува. След изпълнението на целите, проектът ще доведе до огромно подобрение на участието на пазара на труда, професионалното обучение и интеграцията на хората с увреждания, и в същото време ще доближи тези страни към постигането на целите на Европейската Стратегия за хората с увреждания за периода 2010-2020 г.

Резултатите от проекта включват:

  • Наръчника за подкрепената заетост , адаптиран към съответните изисквания на България, Румъния и Турция.
  • Обучителна програма на наставници за подкрепа на трансфера и процеса на прилагане в трите страни.
  • Прилагане на подкрепената заетост в трите страни.

Резултатът е ясно подобряване на качеството по отношение на достъпа до пазара на труда за хората с увреждания чрез професионалното образование, обучение и подкрепена заетост в България, Румъния и Турция.

За повече информация: www.t-est.eu

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате да използвате бисквитки. повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close