MyPeer mentor

MyPeer mentor – Мобилно приложение спомагащо менторство от разстояние между младежи с увреждания и техни връстници2017-1-TR01-KA205-039752

Дата на стартиране: 01/09/2017
Продължителност: 24 месеца

Разработване на иновативен обучителен подход за осъществяване на менторство между младежи с и без увреждания (предоставен под формата на обучение за младежки работници и млади ментори).

Разработване на обучителни материали за младежи ментори и за наставляваните младежи с увреждания.

Разработване на мобилно приложение за осъществяване на дистанционна подкрепа.

Предоставяне на иновативен тип ръководство съчетаващо знание и разбиране относно младежите с увреждания по време на процесът на менторство.

Подобряване на взаимодействието между младежки организации, публични власти, търговски камари, университети, НПО-та и предприятия подпомагащи заетостта на младежи с увреждания.

Преодоляване на социалната изолация и стигмата спрямо младежите с увреждания.

Отваряне на нови хоризонти за ефективно използване на свободното време сред младежите.

Уебсайт: www.mypeermentor.eu

Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате да използвате бисквитки. повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close