H-CARE

H-CARE – Европейски алианс на секторните умения в областта на обучение и стаж за продавач-консултанти в Здравеопазването, помощните технологии и здравословното хранене


Европейска иновативна обучителна програма за продавач-консултанти в областта на Здравеопазването,  помощните технологии и здравословното хранене
“Увеличете своите бизнес перспективи в един от най-бързо развиващите се сектори в Европа”

За повече информация: www.healthcaresales.eu

Проектът „H-CARE” бе създаден на базата на идентифицираните нужди на Европейският пазар на труда от партньорският консорциум и липсата на подходящи курсове в Европа за продавач-консултанти в сферата на Здравеопазването, помощните технически средства и хранителните добавки  в системата на професионалното образование и обучение (ПОО). Той има за цел да разработи иновативна обучителна програма за тази нова професионална квалификация. Тази професия не съществува в Националната Класификация на професиите нито в България, нито в  рамки на страните от Европейският Съюз досега. Това означава, че хората, които ще участват във фазата на тестване на проекта ще имат уникалната възможност да участват в новаторско обучение,  разработено за първи път в Европа

В допълнение проектът ще предостави методология за признаване и валидиране на знанията, уменията и компетенциите на обучаемите по професията спрямо националните квалификационни рамки и държавни образователни изисквания (чрез прилагане на системата ECVET ) и Европейската квалификационна рамка (ниво 4 и 5), като по този начин тази нова професия ще бъде призната и сравнима от работодателите в Европа.

Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате да използвате бисквитки. повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close