Ecogard

Ecogard – Подпомагане на достъпа до обучение и квалификация на хората с увреждания чрез разработване на курс по екологично зеленчуково градинарство въз основа на ECVET учебни резултати – 2017-1-BG01-KA202-036212

Начало: 01/09/2017г.
Продължителност: 36 м.

Да се подобри (пре-) квалификацията на дългосрочно безработните лица (включително и тези с увреждания), в областта на градинарството

Да се разработи и одобри нов държавен образователен стандарт„Работник в еко-градинарство“, заедно с учебна програма, модули за обучение и механизми за оценка (входно и изходно ниво, както и за самооценка).

Да създадат и приложат насоки за възможности за социално предприемачество, чрез които хората с увреждания биха могли да бъдат самостоятелно заети или да започнат свои собствени бизнес перспективи в зоната за градинарство на еко-зеленчуците.

Уебсайт: https://ecogardening.eu/

Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате да използвате бисквитки. повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close