COACH@WORK

COACH@WORK – Обучителна програма за консултанти по подкрепена заетост

“Професионален обучителен курс и EQAVET оценъчна система проследяване на качеството на консултанти по подкрепена заетост за хора с увреждания“

Този проект надгражда постиженията от предходният Европейски проект „T-EST“ (www.t-est.eu). Като резултат от него консултанти по подкрепена заетост и хора с увреждания бяха обучени така, че да повишат своята конкурентноспособност на пазара на труда.

Проектът „COACH@WORK“ ще продължи да допринася за усъвършенстването на услугите по подкрепена заетост в Австрия и Испания, а в България и Турция тази система ще бъде за първи път пилотно въведена.

Партньорите по проекта ще разработят още професионална обучителна програма за консултанти по подкрепена заетост и оценъчна система, базирана на принципите на EQAVET.

Уникалната обучителна програма ще бъде създадена чрез идентифициране на резултати от учене спрямо системата на ECVET. Тя ще включва следните дялове: информираност за уврежданията; придобиване на ключови компетенции; употреба на интерактивни технологии и методи в процеса на коучинг; използване на масови и помощни технологии от клиентите с увреждания; инструментариум за осигуряване на подкрепена заетост и методологичен план за организиране на процесът на консултиране от консултанти по подкрепена заетост.

В допълнение партньорите по проекта ще разработят и помощни материали за безработни клиенти с увреждания по отношение на: подготовка за интервю, попълване на формуляри за кандидатстване за работа; разкриване на увреждането; представяне в подходящ професионален вид, анализ на силните и слаби страни, достъп до подкрепа и полезни ресурси.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

 • Доставчици на услуги по подкрепена заетост – кариерни консултанти/ обучители/ трудови посредници/ кейс мениджъри, коучъри, трудови асистенти, социални работници
 • Центрове за професионално обучение – отговорни за обучаването на професионалисти, работещи с хора с увреждания.
 • Нестопански, неправителствени организации, работещи с хора с увреждания
 • Работодатели, наемащи хора с увреждания;
 • Законодатели и държавни институции в сферата на социалната политика и пазара на труда;
 • Институции на Европейско ниво в областта на Подкрепената заетост
 • Доставчици на услуги (на национално и Европейско ниво)

РЕЗУЛТАТИ

 • Обобщен доклад с анализ на потребностите на целевите групи;
 • COACH@WORK Професионална обучителна програма за консултанти по подкрепена заетост
 • EQAVET система за признаване, валидиране и сертификация на доставчици на услуги по подкрепена заетост;
 • Наръчник с указания за прилагане на EQAVET системата
 • Доклад за пилотно прилагане;
 • Уебсайт и електронна обучителна платформа.

За повече информация: www.supportemployment.eu

Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате да използвате бисквитки. повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close