Представяне на Coach@Work по време на кръгла маса по въпросите на заетостта на хората с увреждания

През месец април 2017 г. в София се състоя Кръгла маса, в рамките на която бяха дискутирани възможностите на новосъздадената платформа, както и инструментите за подкрепа на търсещите работа хора с увреждания.

Работната програма включваше тематични презентации а също и споделяне на опит от страна на работодател, който от дълги години наема хора със слухови увреждания в своите търговски обекти.

Сред гост лекторите бяха и представителите на “Згура-М“, които презентираха постигнатите резултати в рамките на проекта Coach@Work и предприетите дейности по внедряване на модела на подкрепена заетост в България.

Представяне на проект Coach@Work по време на VI Панаир на предприятията от социалната икономика

В периода 30.03.2017 – 02.04.2017 в Пловдив се проведе VI Панаир на предприятията от социалната икономика. Съорганизатор на панаира бе Националната федерация на работодателите на инвалиди, а Згура-М участва със свой щанд през 4-те дни на изложението. Програмата включваше тематични кръгли маси в областта на социалното педприемачество и заетостта на хората с увреждания, изложения на стоки и услуги, произведени от хора с увреждания, както и модни ревюта на колекции облекла за деца и възрастни също произведени с участието на работещи с увреждания.

Проектът Coach@Work беше активно представен по време и на 4-те дни на изложението чрез брошури и други информационни материали, разположени на щанда на Згура-М.

Първоначалната среща по проект SEYMM

Първоначалната среща по проект SEYMM се проведе в прекрасния град Измир (Турция) на 31.01.2017 г. Водещ на срещата беше координаторът на проекта – Университет ЕГЕ / EGE University. В рамките на двудневната среща партньорите, сред които и “Згура-М“, обсъдиха планираните дейности по проекта и договориха конкретните решения, които да доведат до изпълнението им по възможно най-добрия начин. Срещата се проведе в приятелска атмосфера, с ефективен принос от страна на всички партньори. На тази първоначална среща партньорите поставиха не само солидна основа за ефективното изпълнение на проекта, но и установиха ползотворно сътрудничество, основано на взаимно уважение и положителни нагласи.

ПРОЕКТЪТ H-CARE СЪС СОБСТВЕН ЩАНД НА ФЕСТИВАЛА НА ЗДРАВЕТО В СОФИЯ

Фирма “Згура-M“ участва със свой щанд в рамките на Фестивала на здравето, който се проведе на 11 и 12 юни 2016г. в София, на голямата поляна в Южен парк. Във фестивала взеха участие над 95 фирми, работилници и сдружения с нестопанска цел, които показаха своите продукти и услуги в рамките на двудневната програма. Проектът H-Care бе активно представен със свой щанд номер 27, който бе посетен от повече от 2300 човека в рамките на двата дни. Посетителите имаха възможност да получат рекламни материали и сувенири на проекта, както и да се запознаят с неговите резултати, по време на неформални разговори с представителите на фирма “Згура-М“.

Един от най-забавните моменти в програмата бе организираната томбола, в която посетителите получиха над 500 награди, раздадени от изложителите. Представителите на фирма “Згура-М“ връчиха над 30 рекламни сувенири на проекта H-CARE на печелившите.

По време на фестивала, бяха направени множество полезни контакти с фирми и физически лица, които проявиха интерес да се преквалифицират в новата специалност и да преминат през обучението за Консултант продажби на помощни технически средства и хранителни добавки. В допълнение, бяха договорени няколко партньорства с фирми, занимаващи се с търговия на хранителни добавки, които биха искали да включат Модул 4 като част от техните вътрешно-фирмени обучения. Съвсем скоро, екипът на фирма “Згура-М“ ще подпише с тях споразумение за сътрудничество и експлоатация на резултатите на проекта H-CARE.

Проектът H-CARE ще има щанд и презентации на Булмедика 2016

Посетете ни на Булмедика 2016 между 17-19 Май 2016 г. в Интер Експо Център, София.

Регистрирайте се за безплатен вход на следния линк:

http://registration.iec.bg/expo/3/form/bg

ПРОЕКТЪТ H-CARE ПРЕДСТАВЕН СЪС СВОЙ ЩАНД ПО ВРЕМЕ НА ФЕСТИВАЛА „ЗДРАВЕЙ ЗДРАВЕ“

На 16 и 17 Април 2016 в гр. Пловдив се проведе седмото издание на фестивала „Здравей здраве“. Организаторите събраха над сто изложители, производители на хранителни добавки, сувенири, здравословни храни и обучителни материали за промоция на здравето и здравословния начин на живот. Представителите на Згура-М бяха сред изложителите и имаха възможност в рамките на два дни да запознаят посетителите с проекта H-CARE и всички негови резултати. Най-голям интерес предизвика обучителната програма за квалификация в новата професия „Консултант продажби на помощни технически средства за хора с увреждания и хранителни добавки“. Като резултат от участието ни имаме новорегистрирали се участници, които биха искали да се обучават дистанционно чрез H-CARE електронната платформа. В допълнение, екипът ни установи важни контакти с търговски фирми, които биха приели обучаемите на стаж в техните компании. По време на двата дни, щандът на проекта H-CARE бе посетен от повече от 800 човека с интереси в областта на здравословния начин на живот и съзидателното мислене. Като цяло събитието бе чудесна възможност за информиране на широката общественост относно постигнатите резултати и предстоящите планове за развитие на проекта.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА H-CARE ПО ВРЕМЕ НА ПЕТИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ПАНАИР НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА

Събитието се проведе в периода 31 Март – 03 Април 2016г. в Международен панаир Пловдив. Сред изложителите в палата N6, бе и фирма Згура-М, която в продължение на четири дни представи своите услуги, свързани с нови възможности за заетост и въвеждане на нови професии в подкрепа на хората в неравностойно положение. Екипът на Згура-М бе заделил специално място на проекта H-CARE, който бе презентиран атрактивно с брошури и други информационни материали, а в последния ден от изложението /03 Април/ посетителите имаха възможност да видят и PowerPoint презентация, представяща развитието на проекта.

Наред с изложението, организаторите бяха предвидили и съпътстъваща програма с презентации и дискусии по теми като: „Социално предприемачество“ и „Насърчаване на заетостта сред младежите и хората в неравностойно положение“.

Четиридневният форум бе отлична възможност за разширяване на контактите и привличане на нови хора, които да се включат в обучението в рамките на проекта, а също и за в бъдеще да съдействат при по-широката употреба на обучителните модули и утвърждаване на новия профил на професията „Консултант продажби на помощни технически средства за хора с увреждания и хранителни добавки“.

СПИСЪК С ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ ЗА ПЪРВА ОБУЧИТЕЛНА ГРУПА ПО ПРОЕКТ „H-CARE“

На 7-ми Февруари 2016г. се проведе заседание на Комисия с председател г-жа Мария Горанова, Управител на ЗГУРА-М ЕООД, която разгледа всички подадени кандидатури.

На базата на определените критерии за подбор Комисията одобрява:

Юлия Господинова Ангелова
Славка Бойкова Красимирова
Елена Христова Йовчева
Елена Тонева Христова
Ваня Атанасова Марникова
Мария Тодорова Делева
Ивайло Дончев Денев
Костадинка Михайлова Денева

Въвеждащото обучение за първа обучителна група ще се проведе на 13 Февруари 2016г. в хотел “Империал” гр. Пловдив между 10 и 12:30 часа.

Всички одобрени кандидати ще получат телефонно обаждане с повече подробности и указания.

Екипът на ЗГУРА-М ЕООД

Започна подбора на участници в обучение на консултанти по продажби на помощни технически средства и хранителни добавки

Започна набирането на кандидати за участие в обучение на консултанти по продажба на помощи технически средства и хранителни добави, което се провежда в рамките на проект H-CARE. Всеки желаещ  да се включи в обучението трябва да отговаря на следните условия:

 • Да има навършени 18 години, и
 • Да е завършил/а минимум средно образование.

Ако желаете да кандидатствате, моля свържете се с националния координатор на обучението в България фирма Згура-М. В допълнение е необходимо да попълните и Формуляр за кандидатстване, който може да бъде изтеглен и от уебсайта на проекта www.healthcaresales.eu, или да Ви бъде изпратен по електронна поща.

В рамките на пилотната фаза по проекта обучението ще бъде безплатно за всички одобрени кандидати. Разходите, свързани с него ще бъдат за сметка на проекта. Единственият ангажимент на участниците е да предоставят качествена обратна връзка относно съдържанието, ефективността и приложимостта на обучителните модули.

Припомняме, че формата на учене е дистанционна чрез специално създадена електронно обучителна платформа, достъпна и на български език. Предвидени са и кратки обучителни сесии лице в лице, които ще бъдат организирани в малки групи.

Самото обучение включва следните модули:

 • М1: Въведение в системата на Здравеопазването и съвети за промоция на здравето
 • М2: Европейска и национална законодателна рамка
 • М3: Търговия с медицински изделия и технически помощни средства
 • М4: Търговия с хранителни добавки
 • М5: Комуникация и работа с клиенти с увреждания
 • М6: Управление на продажбите
 • М7: Предприемачество
 • М8: Електронна търговия
 • М9: Стажове

След преминаване през съдържанието на обучителните модули участниците ще положат заключителен оценъчен тест. Успешно положилите теста ще получат Сертификат за участие в курс за професионално обучение.

Кандидатурите на участниците ще бъдат разгледани от комисия, чийто членове са представители на екипа, работещ по проекта. Имената на одобрените ще бъдат публикувани на Интернет сайта на проекта, както и на официалния сайт на фирма Згура-М.

Следете развитието на пилотната фаза по проект H-CARE на неговия Интернет сайт.

ПЪРВА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ COACH@WORK В ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ

На 19-20 ноември 2014 г., в гр. Пловдив, България се проведе първата среща по проекта COACH@WORK. Организатори бяха българските партньори със седалище в града, а именно „Interprojects” и координатора „Згура-М”.

Срещата започна с представяне на всички партньори и продължи с подробно представяне на резултатите от проекта. В края на първия ден всички партньори бяха наясно какво се изисква по отношение на техните административни и съдържателни роли. Вторият ден беше посветен на обсъждане и планиране на изследователската фаза на проекта. Сесията беше проведена под формата на мозъчна атака, където всички партньори генерираха идеи за най-добрите начини за провеждане на процеса на събиране на данни.

Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате да използвате бисквитки. повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close