За нас

Център за информация и професионално ориентиране “ЗГУРА-М” е  е основан е през 1993 г. в Пловдив. Мисията на “Згура-М” е насочена главно към (ре)интеграцията, повишаването на работоспособността и независимият начин на живот на възрастните хора, хората с увреждания и тези в неравностойно положение в обществото. Действията, предприети в тази насока могат да се обобщят в следната насока:

  • Дейности, свързани с обучение през целия живот (електронно обучение и дистанционно обучение)
  • Въвеждане и прилагане на менторинг схеми, които имат за цел повишаване на работоспособността

От 1997 година насам фирмата се занимава с провеждането на национални и международни проекти, осъществявани с финансовата подкрепа на програмите Леонардо да Винчи и Сократес на Европейската комисия, които са насочени към социалната, образователната и трудовата интеграция на хората с увреждания в България. «Згура-М» притежава значителен опит, както в разработването, така и изпълнението на тези европейски проекти, както като инициатор, така и като партньор по тях. Вследствие на активната дейност в тази сфера, фирмата е създала мрежа от контакти с различни партньорски организации, сред които са университети, местни власти, обучителни институции и европейски организации от целевите групи.

Опитът на фирмата е насочен главно към иновативните методи за обучение и представянето на нови подходи за учене и трудова реализация на хората с увреждания. В резултат е постигнато дълготрайно подобряване на качеството на предоставяните услуги за хората от тази група.

„Згура-М” осъществява още тясно взаимодействие с бизнес сектора посредством работодателската мрежа, включваща повече от 100 организации, позитивни към наемането на работа на хора с увреждания, а освен това се осъществява и тясно взаимодействие с крайните потребители (възрастни хора и хора с увреждания); Освен това „Згура-М” поддържа контакти и с изследователски центрове към водещи Европейски университети.

Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате да използвате бисквитки. повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close