Kонтакти

ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ „ЗГУРА – М“ ЕООД
гр. Пловдив, 4000
ул. „Капитан Райчо“ 73А, Сграда „Атлас“
тел. 0888 62 45 00
ел. поща: zguraprojects@gmail.com