Месец: март 2013

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ОБУЧИТЕЛИ

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ОБУЧИТЕЛИ

за включване в работна визита в рамките на проект № 2011-1-TR1-LEO04-24538 „Включване чрез Информационни и Комуникационни Технологии“(Connect with ICT), организиран от консултантска компания „ЗГУРА-М“ ЕООД.

Кандидатите за включване в курса трябва да отговарят на следните изисквания:

1. Лица в трудоспособна възраст между 18 и 55 години, завършили висше образование в областта на обучението на лица със специални образователни потребности.

2. Необходим е минимум 2 години трудов опит в обучение по ИКТ  и рехабилитация на лица с увреждания.

3. Отлични компютърни умения и помощни компютърни технологии.

4. Добра обща култура.

5. Добри  умения за общуване.

6. Способност за работа в група.

7. Висока мотивация за обучение и коопериране в професионална и динамична среда;

8. С предимство са кандидати, които в момента упражняват професия, свързана с предоставяне на обучителни и рехабилитационни услуги на лица с увреждания.

Работната визита ще се проведе в Турция (20-23 Март 2013г.) на разноски, поети от финансиращата програма „Леонардо да Вини“ („Учене през целия живот’).  Лицата,  желаещи да се включат следва да отговарят на следните критерии:

  • Да притежават умения за работа в международна среда.
  • Да могат да комуникират свободно на Английски език (работен език на проекта)

Процедура за подбор:

Необходими документи:

  1. Заявление
  2. Кратко мотивационно писмо в свободен текст.

Участниците ще бъдат подбрани от сформирана тричленна комисия на база на подадените документи и последващо персонално интервю с всеки кандидат за установяване на степента на мотивация и ангажираност за включване в работната визита.

Обучението е напълно безплатно благодарение на програма „Леонардо да Винчи“ на Европейската Комисия и ЗГУРА-М ЕООД.

Краен срок за подаване на документи: 12 Март 2013г.

За контакт с нас: projects@zgura-m.eu или на тел. 032 / 62 88 90

За повече информация относно проекта: www.co-ict.aimcy.eu

=========================================================

РЕЗУЛТАТИ:

На базата на подадените кандидатури на 14 Март 2013г. се събра специално сформирана комисия с председател г-жа Мария Горанова-Вълкова (Управител на ЗГУРА-М ЕООД) и взе следното решение:

Удобрява за участие следните кандидатури:

1. Анна Ройдева – Специален педагог

2. Деян Славов – Специален педагог

Екипът на ЗГУРА-М благодари на всички участници.