Е-Менторинг

ЗГУРА-М е компания с традиции в организирането на менторинг програми за хора с увреждания и възрастни над 55г. На 1 октомври 2011г. стартира нов европейски проект, благодарение на който в България отново ще бъде проведена менторинг програма, насочена към безработни, желаещи да подобрят своите трудови умения, под наставничеството на опитен професионалист.

Този път менторинг процеса ще бъде реализиран комбинирано – през специално разработена електронна платформа и срещи лице в лице. От там идва и наименованието на проекта е-Менторинг. Той е 75% финансиран от програма „Леонардо да Винчи“ на ЕК, мярка „Трансфер на иновации“ и е с начална дата 01.10.2011 и приключва на 30.09.2013. Инициативата е естествено продължение на успешно реализирания проект Менторинг за възрастни, осъществен в периода 01.10.2006 – 30.09.2008, координиран от фирма ЗГУРА-М.

В новия проект е-Менторинг фирма ЗГУРА-М отново е сред партньорите, а координатор е Национален директорат по образование и обучение на възрастни, Турция. В партньорството участват още и организации от Белгия, Великобритания и Италия.

Основната идея на проекта е да засили връзката между професионалното образование и бизнеса чрез предоставяне на менторинг ориентиран към нуждите на потребителя. С цел оптимизиране на ефективността от използването на електронна менторинг платформа, наставляваните ще преминат предварително през обучителен курс по ИКТ. Участниците в менторинг процеса ще бъдат подпомагани от партньорите чрез съвети, консултации и не на последно място, чрез специално разработени наръчници за осъществяване на менторинг програми.

Преди да се пристъпи към предоставянето на менторинг и изработване на специализирани наръчници за ментори и наставлявани, партньорите ще подготвят доклад, описващ успешни модели на менторинг в Европа. В момента те са ангажирани със събиране на информация за съществуващите стандарти и методологии на предоставяне на менторинг за уязвими групи на пазара на труда.

В края на м. април ще бъде готов доклада и анализа на потребностите на работодатели и възрастни с увреждания по отношение на техните конкретни нужди от образование, обучение и професионална реализация.

Ако желаете да споделите Вашия опит в областта на менторинг програмите, не се колебайте да се свържете с екипа на фирма ЗГУРА-М. Следете нашия сайт за повече информация относно развитието на проекта е-Менторинг.