VIVA RPL

VIVARPL е проект по програма “Еразъм +” с партньори от 4 страни (Турция, Франция, Ирландия и България), подкрепяни от Турската национална агенция. Основната цел на проекта е да насърчи признаването на предишно обучение и да улесни дейностите на доставчиците на обучение за възрастни.

Основните ни цели са:

1 – Да улесним процеса за признаване на предходен обучителен опит на нискоквалифицираните възрастни, които търсят възможности за учене през целия живот и надграждане на техните знания, умения и компетентности
2- Да се повиши осведомеността за ползите от системи за признаване на предходен обучителен опит в страните партньори.
3. Да се подкрепят компаниите, доставчици на образование за възрастни за да могат да предлагат по-ефективно качество на услуги.
4- Да се разработи иновативен инструмент за признаване на предходен обучителен опит и да се увеличи осведомеността в обществото по тази тема.

Проектът започна официално на 04.12.2017 г. и ще продължи две години.

Повече информация може да получите на http://vivarplproject.eu