T-EST

“T-EST – Трансфер на инструментариум за осигуряване на подкрепена заетост”

Продължителност на проекта: 01.11.2012 до 31.12.2014.
Една от ключовите цели на Европейската Стратегия за хората с увреждания за периода 2010-2020 г. е да предостави на хората с увреждания пълен достъп до образованието и пазара на труда. Но в много европейски страни все още липсва подходяща и надеждна концепция за решение на пролема. Проектът T-EST се трансферира точно с тази цел – да се приложи добре разработената и успешна концепция за ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ.

Проектът по трансфер на иновации T-EST е базиран на набор от инструменти за планиране и осъществяване на подкрепена заетост. Основната идея стояща зад концепцията е да се позволи пълен достъп до пазара на труда и до професионално обучение на хората с увреждания. T-EST се съсредоточава върху България, Румъния и Турция, тъй като подкрепена заетост в тези страни почти не съществува. След изпълнението на целите, проектът ще доведе до огромно подобрение на участието на пазара на труда, професионалното обучение и интеграцията на хората с увреждания, и в същото време ще доближи тези страни към постигането на целите на Европейската Стратегия за хората с увреждания за периода 2010-2020 г.

Резултатите от проекта включват:

– Наръчника за подкрепената заетост , адаптиран към съответните изисквания на България, Румъния и Турция.
– Обучителна програма на наставници за подкрепа на трансфера и процеса на прилагане в трите страни.
– Прилагане на подкрепената заетост в трите страни.

Резултатът е ясно подобряване на качеството по отношение на достъпа до пазара на труда за хората с увреждания чрез професионалното образование, обучение и подкрепена заетост в България, Румъния и Турция.

За повече информация: www.t-est.eu

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.