HTTMOS

Как да управлявам собствените си умения

Проектът от една страна предлага възможност на работещи и безработни хора да идентифицират и сами да оценят своите компетенции, умения и знания и така да имат шанса да направят успешна кариера в сферата на Туризма. От друга страна той може да бъде полезен на Мениджъри “Човешки ресурси” и собственици на компании в сферата на Туризма в процеса на подбор и оценка на настоящи и бъдещи кадри. ieve business development.

http://www.managemyskills.eu