GOAL.NET

GOAL.NET: Фирма „Згура-М” България, член на Асоциация „Мария Кюри” започна работа по нов международен проект, насочен към повишаване на работоспособността на хората с увреждания. Както е известно, фирмата е с повече от десетгодишен опит в осъществяването на различни инициативи на национално и европейско ниво, подпомагащи социалната и трудова интеграция на една от най-уязвимите групи в обществото. Нашите постижения в осъществяването на електронно обучение и разработването на иновативни методи и техники за работа с хора с увреждания станаха повод да бъдем предпочетени като български партньор по европейския проект КЪМ ЦЕЛТА.NET (GOAL.NET). Tой е иницииран и се координира от Университета в Нотингам, Великобритания. Осъществява се с финансовата подкрепа на програма „Леонардо да Винчи”, която е ориентирана към обучение на работното място. Тя е част от новосъздадената програма за Обучение през целия живот, водена от Европейската комисия. В проекта си партнират 5 организации от 3 европейски страни: от Великобритания – Университета в Нотингам, BID Services за хора със слухови увреждания, Greenhat Interactive; от България – фирма „Згура-М” Пловдив и от Гърция – E-Isotis. Всеки от партньорите ще даде своя принос и експертиза, за да се създадат продукти с качество на европейско ниво. В проекта КЪМ ЦЕЛТА.NЕТ се залага на използването на серия от интерактивни компютърни игри, целящи да стимулират развитието на базисните професионални умения. Tой ще предложи обучение по следните теми: обучение как да организираме пътуването си, умения за общуване, подготовка на автобиография и мотивационно писмо, начини за търсене на работа, обучение по здравословни и безопасни условия на труд, съвети за трудовите и осигурителните права. Първата партньорска среща по проекта се проведе в Бирмингам, Великобритания в периода 6-8 Декември 2007г. По време на срещата партньорите дискутираха следващите стъпки в работата и определиха ролите и отговорностите на всяка от участващите организации. Така се създаде една добра основа за взаимодействие в рамките на европейската инициатива. Всеобщо мнение бе, че новостите, които проектът ще предложи и промените, които ще се опита да предизвика, несъмнено ще доведат до подобряването на достъпа до електронно обучение за хората с обучителни затруднения и тези със сензорни увреждания. Очаквайте скоро още новини за развитието на проекта.

http://www.goal-net.eu