e-TPOHS

E-TPOHS (Електронна обучителна платформа в сферата на трудова медицина и безопастност на труда) е иновативна и онлайн интегрирана обучителна програма относно условията на безопастност на труд и трудова медицина. Тя е целево насочена към следните сектори: металообработване, металургия, производство на оборудване, строителство, минно и кариерно дело. Проекта ще бъде осъществен чрез създаване на иновативни обучителни модули, базирани на специфични инструкционални сценарии и дизайн. През 2012 година тези продукти ще бъдат тествани в България и Турция.

Повече информация:
www.tpohs.sakarya.edu.tr