Connect with ICT

От месец Август 2011г., екипът на “ ЗГУРА-М” участва като партньор по проект “ВКЛЮЧВАНЕ ЧРЕЗ ИКТ”, финансиран по дейност “Партньорства” на подпрограма “Леонардо да Винчи” на програмата “Учене през целия живот” на Европейската Комисия.

Целта на проекта е:

  • Да предостави обучителен курс на принципа на комбинирано учене (лице в лице и онлайн) за хора с физически увреждания и възрастни хора (50+) с цел да се чувстват по-уверени в света на съвременните информационни и комуникационни технологии.
  • Да им помогне да комуникират по-лесно и ефективно с обкръжаващият ги свят и да подобри достъпа им до ПОО.
  • Да подобри самочувствието на участниците в него като насърчи личната им реализация и развитието на социални и културни компетенции.

В рамките на проекта са предвидени и четири мобилности за бенефициенти: лица с физически увреждания (18+) и възрастни хора (50+), които ще се проведат през месец Ноември 2012г в Париж, Франция и през месец Февруари в Истанбул, Турция.

Ако желаете да вземете участие може да ни потърсите на тел. 032 /62 88 90 или на ел. поща: projects@zgura-m.eu

Участието в курса на обучение е напълно безплатно. За повече информация: http://co-ict.aimcy.eu