Менторинг и съвети за възрастни хора

Менторинг и съвети за възрастни хора (ADULTS MENTORING) Проектът се фокусира върху потребностите на възрастните безработни и дълготрайно безработните възрастни хора, които биха искали да актуализират своите професионални умения и да придобият нови практически познания. Такъв резултат може да бъде постигнат чрез участието им във форми на неформално обучение, каквато е менторингът.
В рамките на проекта бе създадена система за менторинг на работното място за възрастни хора.
Освен това на други безработни бяха осигурени иновативни професионални съвети, отговарящи на техните знания и разбирания. RING)

www.adults-mentoring.eu