Проекти

Згура-М участва в редица проекти, финансирани от ЕК.